Garanti

Stel og forgafler

 

Fra 1. januar 2004 gælder en reklamationsret svarende til den, der

er gældende i henhold til købeloven.

Der er i købeloven en 2 årig reklamationsret, der gælder samtlige komponenter på cyklerne således, at der ikke er nogen særordning for så vidt angår stel og forgaffel.

Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller materiale fejl og under forudsætning af normalt brug. Reklamationsretten dækker ikke brud og anden skade opstået ved forhold som ekstrem belastning, manglende pleje, vold, overkørsel, påkørsel eller lignende forhold.

 

Det firma, som reklamationen vedrører, skal kontaktes inden

reklamation fremsendes. Reklamationen skal påføres faktura- eller følgeseddelsnummer, dato samt skade og årsag.

Ved reklamation modtages kun stel og forgaffel. Cyklen skal

således være demonteret inden forsendelse.

 

Ved reklamation på stel skal den tilhørende forgaffel medsendes.

For af- og påmontering af dele fra cyklen fra Dan Bike A/S, VN

Cykler A/S, Cycle Vision Randers A/S og HF Cykler A/S'

produktprogram, ydes et beløb på kr. 500,- ekskl. moms. Beløbet ydes såfremt reklamationen godkendes.

Reklamationsretten bortfalder, såfremt der fra anden side er

udført reparation på stel eller forgaffel.

Reparation foretages udelukkende på produkter fra

Dan Bike A/S, VN Cykler A/S, Cycle Vision Randers A/S og HF Cykler A/S.

 

Øvrige komponenter

 

For øvrige komponenter ydes 2 års reklamationsret.

Reklamationsretten dækker materiale- og fabrikationsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke brud og anden skade opstået ved forhold som ekstrem belastning, manglende pleje, vold, overkørsel, påkørsel og lignende ydre forhold.

 

Ved godkendt reklamation ombyttes eller repareres den defekte del.

 

Dan Bike A/S, VN Cykler A/S, Cycle Vision Randers A/S og HF Cykler

A/S accepterer ikke reklamationsberettiget reparationsarbejde udført af 3. part for det pågældende firmas regning, medmindre der er indgået ekstra-ordinær aftale herom.

 

Ombytning kan kun finde sted, hvis den reklamerede del er i Dan

Bike A/S, VN Cykler A/S, Cycle Vision Randers A/S eller HF Cykler A/ S' besiddelse.

 

Lakeringsfejl

 

Accept af reklamation forudsætter korrekt brug og vedligeholdelse

af cyklen.

Reklamation af lakeringsfejl skal tilgå Dan Bike A/S,

VN Cykler A/S, Cycle Vision Randers A/S eller HF Cykler A/S inden 1 år fra salgsdato.

 

Samme farve kan kun garanteres indenfor 1 år efter købsdato af

cyklen.

 

Reklamationer

 

Reklamationer modtages kun efter forudgående aftale. Returvarer

skal påføres faktura- eller følgeseddelnummer, dato samt skade og årsag.

 

Øvrige forbehold

 

Der tages forbehold for ændringer af specifikationer, farver,

udstyr, priser og manglende levering. Katalog over produkter fra Dan Bike A/S, VN Cykler A/S, Cycle Vision Randers A/S og HF Cykler A/S til brug for bestilling betragtes som en opfordring til at gøre tilbud. De enkelte firmaer tager således forbehold for udsolgte eller forkert angivne varer. Firmaerne under HF Christiansen A/S vil i videst mulige omfang bestræbe sig på at efterkomme afgivne købstilbud, men kan ikke gøres ansvarlig, såfremt ønskede varer ikke kan leveres.